چهاردهمین اجلاس هیئت عمومی- 11 و 12 مرداد95- مشهد مقدس