• فايل هاي استاندارد
  • فايل هاي استاندارد
  • روز جهاني استاندارد مبارک
  • فايل هاي استاندارد
فهرست استانداردهاي ملي بخش معدن
به منظور جست و جو و دريافت استانداردهاي ملي در بخش معدن و صنايع معدني، بر روي آيکون زير کليک فرماييد.

معرفي امور استانداردها
امور ضوابط فني و استانداردها، در راستاي اهداف و شرح وظايف مندرج در قانون نظام مهندسي معدن و آيين‌نامه اجرايي آن و به‌ويژه بندهاي پ، ت، ث، ج، و چ از ماده 2 و بندهاي ج و چ از ماده 22 و مفاد ماده 32 قانون و بند 8 از ماده 66 و بندهاي ج، چ و ح از ماده 106 آئين‌نامه اجرايي تشکيل شده است.
براي دريافت نظام‌نامه امور کليک فرماييد.
آدرس و نحوه تماس
خواهشمند است نظرات و پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريد.
براي درج پيام کليک فرماييد
E-mail: Standard@ime.org.ir
شماره تماس: 88854676-021