جستجو در پايگاه
جستجو

اطلاعيه ها

جناب آقاي مهندس شهرکي

کل من عليها فان و يبقي وجه ربک ذو الجلال و الاکرام  ضايعه درگذشت خواهر مهربان و مومنتان را از صميم قلب تسليت عرض مي کنيم خداوند متعال روح پاکش را با سرورش فاطمه زهراء محشور نمايد و به بازماندگان صبر جزيل عنايت فرمايد

امروز : سه شنبه 24 مهر 1397
دسترسي به سايت استانها
ورود به بانک‌هاي اطلاعاتي
کلمه کاربری
کلمه رمز


ثبت نام در پايگاه اعضاء

 بيرجند :خ طالقاني طالقاني 10 نبش فرعي اول و دوم دفتر نظام مهندسي معدن استان خراسان جنوبي
تلفن:-32235690-32237730 -056 تلفکس 0532235690
Email: skhorasan@ime.org.ir
نمايندگي شهرستان طبس : طبس شهرک استان قدس- بلوار گلستان -گلستان10 -انتهاي کوچه دفتر نمايندگي سازمان نظام مهندسي معدن - کد پستي 97197-17559           تلفن: 32835115-056    
                                                                          Email: ime.tabas@gmail.com
آدرس و تلفن سازمان استان