جستجو در پايگاه
جستجو

نماد اعتماد

امروز : يكشنبه 1 بهمن 1396
دسترسي به سايت استانها
ورود به بانک‌هاي اطلاعاتي
کلمه کاربری
کلمه رمز


ثبت نام در پايگاه اعضاء
چهارشنبه 5/6/ 1393

مرحله 1- وارد سايت سازمان به آدرس http://www.ime.org.ir  شويد.
مرحله 2- از منوي ورود به بانک هاي اطلاعاتي ، کلمه کاربري (شماره عضويت) و کلمه رمز (شماره شناسنامه و يا هر رمزي که خود عضو تعريف کرده است.)
مرحله 3-  پس از ورود نام خود را در گوشه سمت چپ سايت خواهيد ديد. اطلاعات شما از اطلاعات فردي ، تحصيلي، پرداختها و ... در اين صفحه قابل مشاهده است. در انتهاي اين صفحه درگاه ورود شما به اطلاعات معادن يا معادني که مسئوليت فني آن را به عهده داريد مشاهده مي شود. روي اين لينک کليک کنيد.
مرحله 4- معدن مورد نظر را انتخاب کنيد. روبروي نام معدن دو درگاه موجود است. درگاه اول جهت ورود به بانک اطلاعاتي معادن تعبيه شده است و شامل اطلاعات پايه معدن بر اساس طرح معدن است که مسئول فني موظف است  ابتدا اين اطلاعات را تکميل کرده  و سپس از طريق درگاه دوم که جهت ورود به بانک اطلاعاتي گزارش ماهانه مسئول فني تعبيه شده است گزارش ماه گذشته خود را وارد کند.
مرحله5-پس از تکميل هرکدام ازصفحات بانک اطلاعاتي معادن آن صفحه را تاييد کرده و به صفحه بعد برويد. برخي از اطلاعاتي که در اين قسمت وارد مي شود در محاسبات گزارش ماهانه دخيل هستند . شايسته است اين اطلاعات دقيق و طبق طرح بهره برداري وارد شوند.
مرحله6- از درگاه بانک اطلاعاتي گزارش ماهانه وارد اين بانک شده و گزارش معدن را ايجاد کنيد. پس از ايجاد گزارش تمامي صغحات فعال و قابل ويرايش مي شود.
مرحله 7- پس از تکميل تمامي اطلاعات ،  در صفحه 16 پس از تاييد و امضاي صفحه به صورت ديجيتال، آيکون پرينت ايجاد مي شود که با کليک بر روي آن از تمامي صغحات گزارش، پرينت گرفته مي شود.
مرحله8- کليه صفحات پرينت شده بايد به امضا ومهر مسئول فني رسيده و به سازمان استان تحويل داده شود.


 بيرجند :خ طالقاني طالقاني 10 نبش فرعي اول و دوم دفتر نظام مهندسي معدن استان خراسان جنوبي
تلفن:-32235690-32237730 -056 تلفکس 0532235690
Email: skhorasan@ime.org.ir
نمايندگي شهرستان طبس : طبس شهرک استان قدس- بلوار گلستان -گلستان10 -انتهاي کوچه دفتر نمايندگي سازمان نظام مهندسي معدن - کد پستي 97197-17559           تلفن: 32835115-056    
                                                                          Email: ime.tabas@gmail.com
آدرس و تلفن سازمان استان