جستجو در پايگاه
جستجو

نماد اعتماد

امروز : يكشنبه 1 بهمن 1396
دسترسي به سايت استانها
ورود به بانک‌هاي اطلاعاتي
کلمه کاربری
کلمه رمز


ثبت نام در پايگاه اعضاء

1-  ثبت عضويت متقاضي در کاداستر و تخصيص شماره به حساب کابري متقاضي توسط سيستم
2-  بررسي صلاحيت فني ومالي و ارائه گواهي تاييد صلاحيت فني و مالي توسط نظام مهندسي معدن
3-  احراز هويت متقاضي توسط سازمان صمت
4-  ثبت درخواست محدوده اکتشافي و با توجه به توان فني و مالي و اعلام آنلاين محدوده آزاد و تخصيص شماره شناسايي به محدوده توسط سيستم
5-  بررسي تبصره 2 ماده 5 توسط کارشناس وزارت صمت
*نکته: در صورتي که متقاضي قبلا يکبار استعلام تبصره 2 ماده 5 شده باشد، محدوده درخواستي بعد از ثبت به صورت اتوماتيک به مرحله انتخاب و تاييد محدوده آزاد هدايت مي گردد.
6-  انتخاب و تاييد محدوده آزاد
7-  استعلام دستگاه ها
8-  فيش واريز وجه و ارائه طرح اکتشاف
9-  بررسي طرح و مشخصات مسئول فني
10-  فيش حق الارض توسط متقاضي
11-  بررسي فيش حق الارض
12-  صدور پيش نويس پروانه اکتشاف
13-  صدور اصل پروانه اکتشاف
14-  پروانه اکتشاف                             


 بيرجند :خ طالقاني طالقاني 10 نبش فرعي اول و دوم دفتر نظام مهندسي معدن استان خراسان جنوبي
تلفن:-32235690-32237730 -056 تلفکس 0532235690
Email: skhorasan@ime.org.ir
نمايندگي شهرستان طبس : طبس شهرک استان قدس- بلوار گلستان -گلستان10 -انتهاي کوچه دفتر نمايندگي سازمان نظام مهندسي معدن - کد پستي 97197-17559           تلفن: 32835115-056    
                                                                          Email: ime.tabas@gmail.com
آدرس و تلفن سازمان استان