جستجو در پايگاه
جستجو

اطلاعيه ها
سه شنبه 5/12/ 1393
مدير امور استان هاي سازمان نظام مهندسي معدن: ناظران وزارت صنعت، معدن و تجارت با حکم مدير کل دفتر نظارت بر امور معادن اين وزارتخانه از امروز به 23 استان کشور که انتخابات پنجمين دورۀ هيئت مديرۀ سازمان در نظام مهندسي معدن استان در آنها برگزار مي شود، اعزام مي شوند

سه شنبه 5/12/ 1393
پنجمين دورۀ انتخابات هيئت مديره استان ها روز پنج شنبه 7 اسفندماه به طور همزمان در23 استان کشور از ساعت 9 صبح آغاز و تا ساعت 16 ادامه دارد

سه شنبه 5/12/ 1393
رئيس سازمان نظام مهندسي معدن از پايان مهلت تبليغات انتخاباتي کانديداها از ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 6/12/1393 خبر داد

دوشنبه 13/11/ 1393
هفتم اسفندماه سال جاري انتخابات اعضاي هيئت مديرۀ سازمان هاي نظام مهندسي معدن استان ها برگزار مي شود. به اين مناسبت هرمز ناصرنيا رئيس سازمان نظام مهندسي معدن در تاريخ سيزده بهمن سال 1393 در حضور تعدادي از خبرنگاران و نمايندگان رسانه هاي جمعي کشور نکات مهم مربوط به اين انتخابات را توضيح داد.
امروز : سه شنبه 5 تير 1397
دسترسي به سايت استانها
ورود به بانک‌هاي اطلاعاتي
کلمه کاربری
کلمه رمز


ثبت نام در پايگاه اعضاء
دوشنبه 13/11/ 1393
هفتم اسفندماه سال جاري انتخابات اعضاي هيئت مديرۀ سازمان هاي نظام مهندسي معدن استان ها برگزار مي شود. به اين مناسبت هرمز ناصرنيا رئيس سازمان نظام مهندسي معدن در تاريخ سيزده بهمن سال 1393 در حضور تعدادي از خبرنگاران و نمايندگان رسانه هاي جمعي کشور نکات مهم مربوط به اين انتخابات را توضيح داد.
وي با تاکيد بر اينکه نظام مهندسي معدن  را نبايد با سازمان نظام مهندسي معدن يکي دانست، پيشرفت هاي سازمان و حجم بزرگي از فعاليت هايي را که سازمان در حال حاضر به عهده دارد را شرح داد. ناصرنيا گفت: عمده ترين وظايف ما معطوف به اعضا است. اگر اعضاي ما که هدايت، مديريت و مهندسي فعاليت هاي معدني را بر عهده دارند به درستي وظايفشان را انجام دهند، قطعا" در ارتقاي کمي و کيفي سطح فعاليت هاي معدني تاثيرگذار خواهند بود و ما از اين طريق مي توانيم در افزايش توليدات، افزايش سودآوري و بهبود کيفيت محصولات موثر باشيم.
     عباسعلي ايرواني مديرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صنعت ، معدن و تجارت که در اين نشست حضور داشت، ضمن تبين جايگاه نظام مهندسي معدن، مختصري دربارۀ فعاليت هايي که هم اکنون سازمان نظام مهندسي معدن به عهده دارد را شرح داد. وي سازمان نظام مهندسي معدن را يکي از بازوهاي توانمند وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجراي مقررات نظام توصيف کرد. ايرواني اظهار اميدواري کرد که آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن، در سال آينده مورد بازنگري قرار گيرد. وي همچنين تاکيد کرد که 3 درصد از حقوق دولتي وصولي از معادن، که طبق قانون سهم سازمان است بايد در بودجه منظور و به اين سازمان پرداخت شود.
     حسين مدبرنيا مدير امور هماهنگي سازمان ها، اطلاعات آماري مربوط به انتخابات پنجمين دوره را گزارش کرد. تعداد داوطلبان عضويت در هيئت مديره در مجموع تمام سازمان استان ها 537 نفر است که از بين آنها بايد 150 نفر در 30 استان ( غير از استان  البرز) برگزيده شوند. رشد حدود 20 درصد به تعداد داوطلبان نسبت به دورۀ قبل، نشانگر افزايش توجه به سازمان است.
    در ادامۀ نشست، نمايندگان رسانه ها چند سوال مطرح کردند که به آنها پاسخ داده شد. رئيس سازمان نظام مهندسي معدن گفت عليرغم محدوديت بسيار شديد بودجه، ما توانستيم به کسب کمک از فعالان معدني کشور و صرفه جويي در هزينه هاي خود، تاکنون براي 17 سازمان استان، محل اداري تمليکي تهيه کنيم و اين يک موفقيت بزرگ براي سازمان است. هرمز ناصرنيا با ارائه اطلاعات و آمار از مهم ترين فعاليت هاي سازمان اعلام کرد، با سازمان دهي اعضا و قابليت استفاده از توان فني اعضاي متخصص، سازمان آمادگي پذيرش وظايف بيشتري را دارد و مي تواند پاره اي از وظايف غيرحاکميتي دولت طبق مادۀ 34 قانون معادن را به عهده گيرد.
روابط عمومي و امور بين الملل سازمان نظام مهندسي معدن

 بيرجند :خ طالقاني طالقاني 10 نبش فرعي اول و دوم دفتر نظام مهندسي معدن استان خراسان جنوبي
تلفن:-32235690-32237730 -056 تلفکس 0532235690
Email: skhorasan@ime.org.ir
نمايندگي شهرستان طبس : طبس شهرک استان قدس- بلوار گلستان -گلستان10 -انتهاي کوچه دفتر نمايندگي سازمان نظام مهندسي معدن - کد پستي 97197-17559           تلفن: 32835115-056    
                                                                          Email: ime.tabas@gmail.com
آدرس و تلفن سازمان استان