گزارش هاي تصويري
ششمن دوره انتخابات هیات مدیره
تاريخ درج:
بازدید از کارخانه سیمان
تاريخ درج:
بازدید اعضاء سازمان از معدن مس دزوکی
تاريخ درج:
برگزاری دوره آموزشی بررسی فنی واقتادی در معادن
تاريخ درج: 96/5/17
برگزاری دوره آموزشی ایمنی در معادن
تاريخ درج:
مجمع عمومی عادی نوبت دوم سال 96
تاريخ درج:
بازدید از معادن استان
تاريخ درج:
دیدار ریاست سازمان با استاندار خراسان جنوبی
ديدار رياست سازمان نظام مهندسي معدن خراسان جنوبي به همراه روساي گروه هم خانواده صنعت ومعدن وتجارت با جناب آقاي مهندس پرويزي استاندار جديد خراسان جنوبي
تاريخ درج:
بازدید آقای مهندس اسماعیلی واقای مهندس ایروانی از معدن و واحد فرآوری مس دزوکی
تاريخ درج:
سفر ریاست محترم سازمان نظام مهندسی معدن ایران و آقای مهندس ایروانی مدیر کل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت
تاريخ درج:

 بيرجند :خ طالقاني طالقاني 10 نبش فرعي اول و دوم دفتر نظام مهندسي معدن استان خراسان جنوبي
تلفن:-32235690-32237730 -056 تلفکس 0532235690
Email: skhorasan@ime.org.ir
نمايندگي شهرستان طبس : طبس شهرک استان قدس- بلوار گلستان -گلستان10 -انتهاي کوچه دفتر نمايندگي سازمان نظام مهندسي معدن - کد پستي 97197-17559           تلفن: 32835115-056    
                                                                          Email: ime.tabas@gmail.com
آدرس و تلفن سازمان استان