امروز : دوشنبه 25 تير 1397
آمار و اطلاعات سازمان استان
سايت هاي مرتبط

ساعت کاري سازمان از تاريخ 97/4/16 به شرح ذيل تغيير يافت:

روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6/30 لغايت 13/30

روز پنج شنبه از ساعت 6/30 لغايت 12/30

اطلاعيه ها

ساعت کاري سازمان از تاريخ 97/4/16 به شرح ذيل تغيير يافت:

روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6/30 لغايت 13/30

روز پنج شنبه از ساعت 6/30 لغايت 12/30


آرشيو

آدرس سازمان استان سمنان :
سمنان -چهارراه شهرباني خيابان شهدا به سمت ميدان هفت تير بعد از کوچه شهداي سوم  
تلفن : 33345997-023               نمابر : 33345129-023                     semnan@ime.org.ir: ايميل
بازديدکنندگان سايت: 279572 نفر