امروز : دوشنبه 25 تير 1397
آمار و اطلاعات سازمان استان
سايت هاي مرتبط

جناب آقاي مهندس محمد ابراهيم برهاني

انتخاب به جا و شايسته جنابعالي را با کسب حداکثر آراء در ششمين دوره انتخابات شوراي مرکزي نظام مهندسي معدن ايران که مايه فخر و مباهات جامعه مهندسي معدن استان سمنان گرديده است را صميمانه تبريک عرض نموده، حسن انتخاب و دستيابي به اين کرسي ارزشمند کشوري بيانگر شايستگي شما و اعضاي محترم سازمان نظام مهندسي معدن استان سمنان مي باشد.

اخبار استان

جناب آقاي مهندس محمد ابراهيم برهاني

انتخاب به جا و شايسته جنابعالي را با کسب حداکثر آراء در ششمين دوره انتخابات شوراي مرکزي نظام مهندسي معدن ايران که مايه فخر و مباهات جامعه مهندسي معدن استان سمنان گرديده است را صميمانه تبريک عرض نموده، حسن انتخاب و دستيابي به اين کرسي ارزشمند کشوري بيانگر شايستگي شما و اعضاي محترم سازمان نظام مهندسي معدن استان سمنان مي باشد.


آرشيو

آدرس سازمان استان سمنان :
سمنان -چهارراه شهرباني خيابان شهدا به سمت ميدان هفت تير بعد از کوچه شهداي سوم  
تلفن : 33345997-023               نمابر : 33345129-023                     semnan@ime.org.ir: ايميل
بازديدکنندگان سايت: 279575 نفر