امروز : يكشنبه 5 خرداد 1398
قابل توجه مسئولين فني محترم


انجام عمليات معدني داراي پروانه بهره برداري شامل رعايت مسائل فني و ايمني، فعاليت در داخل محدوده بهره برداري با رعايت ميزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره برداري است. نظر به اين که اين موضوع بررسي عملکرد مسئولين فني از لحاظ برداشت غيرمجاز(فعاليت در خارج از محدوده يا استخراج بدون مجوز) و اضافه برداشت به شدت از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت بررسي است، از مسئولين فني محترم تقاضا مي شود به اين نکته توجه فرمايند.

روابط عمومي سازمان نظام مهندسي معدن استان سمنان

آدرس سازمان استان سمنان :
سمنان -چهارراه شهرباني خيابان شهدا به سمت ميدان هفت تير بعد از کوچه شهداي سوم  
تلفن : 33345997-023               نمابر : 33345129-023                     semnan@ime.org.ir: ايميل
بازديدکنندگان سايت: 308000 نفر