همايش آموزشي "گردشگري معدن در تاريخ نوزده مهرماه ": با ارائه گواهينامه آموزشي از سازمان نظام مهندسي معدن کشور و اداره کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان تهران برگزار ميگردد. حضور براي علاقه مندان آزاد و رايگان مي باشد .مکان : مصلي بزرگ امام خميني (ره) نمايشگاه بين المللي ماينکس 2017 سالن نشست هاسخنرانان :دکتر ناصر رضاييدکتر کيميا عجايبي دکتر بهرام نکوئي صدربراي حضور نام و نام خانوادگي خود را به ۵۰۰۰۲۰۳۰۰۰۱۰۰ ارسال کنيد.


آدرس سازمان استان سمنان :
سمنان -چهارراه شهرباني خيابان شهدا به سمت ميدان هفت تير بعد از کوچه شهداي سوم  
تلفن : 33345997-023               نمابر : 33345129-023                     semnan@ime.org.ir: ايميل

بازديدکنندگان سايت: 270725 نفر