به گزارش روابط عمومي سازمان؛ با راه اندازي سامانه ارجاع خدمات مهندسي، متقاضيان و بهره برداران معدن درخواست خود را به صورت آنلاين ارائه مي کنند و سامانه به طور تصادفي پنج نفر مرتبط با اين خدمت که شرايط لازم (پروانه و ظرفيت اشتغال) را دارند به متقاضي معرفي مي کند و ارجاع کار به صورت نوبتي است.

20 شرح شغل در اين سامانه تعريف شده است که مراحل مختلف پي جويي و اکتشاف معدني تا استخراج، کانه آرايي و فرآوري را شامل مي شود.

متقاضيان مي توانند با بهره گيري از اطلاعات اين سامانه، به افراد و خدمات مختلف از جمله نقشه بردار، متالورژ، مهندسان معدن، استان ها از طريق تارنماي نظام مهندسي معدن در دسترس است.

رئيس سازمان نظام مهندسي معدن ايران در اين مراسم يادآوري کرد: تا پيش از اين افرادي که پروانه اشتغال داشته و از ظرفيت لازم برخوردار بودند براي دريافت خدمات به سازمان مراجعه مي کردند که اين موضوع با صرف هزينه، اتلاف وقت بوروکراسي اداري همراه بود.

نادعلي اسماعيلي دهج اضافه کرد: شمار اعضاي سازمان نظام مهندسي معدن ايران نزديک به 36 هزار نفر است که صلاحيت 10 هزار نفر از آنان تاييد شده است و پروانه دارند.


آدرس سازمان : مشهد- بلوار دستغيب- دستغيب 35 (خيابان بيستون)- نبش بيستون 1- پلاک 36- طبقه دوم

تلفکس:05137653809 و 05137653819

Email : khorasan@ime.org.ir