همزمان با فرا رسيدن ميلاد با سعادت امام هشتم، مراسم افتتاحيه دفتر نمايندگي خواف در تاريخ 02/02/ 97 در محل فرمانداري شهرستان خواف، با حضور فرماندار محترم شهرستان جناب آقاي دکتر پهلوان نژاد، معاونت محترم معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جناب آقاي دکتر شجاعي، رياست محترم سازمان نظام مهندسي معدن جناب آقاي دکتر ترشيزيان، رئيس محترم اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان جناب آقاي مهندس صنعتي، مسئول دفتر نماينده مجلس جناب آقاي باي، مسئولين ادارات شهرستان، مديران و سرپرستان بخشهاي صنعتي و معدني، اعضاي نظام مهندسي معدن و شوراي محترم شهر خواف و بخشدار سنگان آغاز و در ابتدا سيماي شهرستان توسط جناب آقاي مهندس صنعتي معرفي سپس خواسته هاي فرماندار از اين بخش و سازمان صنعت، معدن و تجارت بيان و قول مساعدت و همکاري با اين دفتر نمايندگي داده شد. سپس معاونت محترم معدني ايراد سخنراني نمود. 

در ادامه جناب آقاي دکتر ترشيزيان ضمن خير مقدم به مقامات و اعضاي حاضر در جلسه از پيشينه تاريخي خواف و آثار باستاني به جاي مانده از قديم سخن به ميان آوردند. سپس با معرفي پتانسيل ها و ذخاير معدني موجود به نقش نظام مهندسي معدن در پيشبرد اهداف اين سازمان پرداختند. در ادامه با ارائه گزارش آماري از اعضا متخصص در رشته هاي مجاز پذيرش عضو جايگاه علمي سازمان را تحليل نمودند. سپس با ارائه برنامه اي هدفمند جهت تعامل بيشتر با دفاتر نمايندگي و نيز اولويت سهولت اعضا حتي الامکان با مراجعه کمتر جهت انجام امور، ضمن معرفي مسئول دفتر نمايندگي خواف از مقامات خواف تقاضاي همکاري و مساعدت لازم با اين دفتر را خواستار شدند. متن کامل سخنراني ايشان در انتهاي خبر قابل دريافت است.

در ادامه در محل دفتر فرمانداري افتتاحيه توسط ايشان و با همراهي فرماندار انجام شد.

سپس بازديدي ار مدرسه غياثيه خرگرد و پس از آن شرکت اپال پارسيان انجام شد. در نهايت مراسم خداحافظي و بدرقه مسئولين محترم انجام گرفت. 


آدرس سازمان : مشهد- بلوار دستغيب- دستغيب 35 (خيابان بيستون)- نبش بيستون 1- پلاک 36- طبقه دوم

تلفکس:05137653809 و 05137653819

Email : khorasan@ime.org.ir