2018_7_8_9_636666372731093750

مجمع عمومي شرکت تعاوني نظام مهندسي معدن در تاريخ 97/4/16 با حضور رياست محترم سازمان، در محل سالن همايش سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي برگزار گرديد.

جناب آقاي دکتر ترشيزيان با ايراد سخنراني، ضمن حمايت از اين تشکل به ارائه راهکارهاي موثر جهت پيشرفت و توسعه روند فعاليت هاي اين شرکت پرداختند. در پايان با برگزاري انتخابات، اعضاي جديد هيات مديره و بازرسي، به شرح ذيل انتخاب گرديدند:   اعضاي هيأت مديره : جناب آقاي مهندس فريدون شيباني، جناب آقاي مهندس فضل اله احتشام نيا، جناب آقاي مهندس اکبر توکلي راد،  جناب آقاي مهندس کوروش وفادار، جناب آقاي مهندس حسين حسين زاده قاسم آباد

 بازرسين : جناب آقاي مهندس رضا کشاورز،  جناب آقاي مهندس سيدمحمود حقي  


آدرس سازمان : مشهد- بلوار دستغيب- دستغيب 35 (خيابان بيستون)- نبش بيستون 1- پلاک 36- طبقه دوم

تلفکس:05137653809 و 05137653819

Email : khorasan@ime.org.ir