اخبار در سازمان

با حکم رياست سازمان نظام مهندسي معدن خراسان رضوي؛

 جناب آقاي دکتر سعيد سعادت به عنوان مشاور عالي رياست سازمان، جناب آقاي دکتر محمدحسن کريم پور به عنوان مشاور در امور اکتشاف، جناب آقاي مهندس سيدمحمود حقي به عنوان مشاور اقتصادي، جناب آقاي مهندس فرهاد نازپرور به عنوان مشاور در امور صنايع معدني و جناب آقاي مهندس مجتبي سيدي به عنوان مشاور و مسئول پيگيري برنامه ساماندهي مسئولين فني معادن استان انتخاب شدند.


 بزودي مصاحبه اختصاصي با رياست سازمان نظام مهندسي معدن خراسان رضوي درباره اهداف و برنامه هاي سازمان در سال 1397 اطلاع رساني خواهد شد. 

رئيس سازمان نظام مهندسي معدن خراسان رضوي گفت: اميد مي‌رود در آينده نزديک شاهد راه‌اندازي تعداد قابل توجهي کارخانه فرآوري مس نيز در استان خراسان رضوي باشيم

آرشيو
به اطلاع مي رساند زيرکميته هاي اوليه بررسي گزارشات، طرح ها و نقشه هاي زمين شناسي و توپوگرافي در سازمان استان تشکيل گرديده است.از اين پس طراحان، گزارش نويسان و کارفرمايان محترم ،بايد 10 روز قبل از اتمام مهلت قانوني مدنظر براي تحويل گزارش يا طرح به سازمان صمت، طرح ها و گزارشات و نقشه هاي خود را جهت بررسي اوليه به سازمان نظام مهندسي معدن استان جهت بررسي اوليه تحويل نمايند. لازم به ذکر است اجراي اين امر به نفع اعضا و کارفرمايان محترم بوده و جهت ممانعت از اعلام نواقص و ارائه اصلاحيه خدمات ارجاعي ذکر شده برنامه ريزي شده است. همچنين متذکر مي گرددعواقب ناشي از عدم به موقع تحويل طرح ها و گزارشات به عهده و کارفرمايان محترم خواهد بود.  

آدرس سازمان : مشهد- بلوار دستغيب- دستغيب 35 (خيابان بيستون)- نبش بيستون 1- پلاک 36- طبقه دوم

تلفکس:05137653809 و 05137653819

Email : khorasan@ime.org.ir