سرکارخانم مهندس عليرضايي, رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي با حضور در مجمع عمومي ساليانه نظام مهندسي معدن استان، از استقرار دفتر نمايندگي در شهرستان خواف خبر دادند.  اين امر با تلاش و پيگيري سازمان نظام مهندسي معدن استان و اخذ موافقت از شوراي مرکزي محقق شده و در ماه جاري شاهد افتتاح اين دفتر نمايندگي خواهيم بود. 

آدرس سازمان : مشهد- بلوار دستغيب- دستغيب 35 (خيابان بيستون)- نبش بيستون 1- پلاک 36- طبقه دوم

تلفکس:05137653809 و 05137653819

Email : khorasan@ime.org.ir