جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه سازمان نظام مهندسي معدن خراسان رضوي با حضور مقامات استاني در روز پنجشنبه مورخ 97/3/31 ساعت 17در محل سالن موسسه همدم فتح المبين برگزار گرديد. جلسه با تلاوتي چند از کلام اله مجيد برنامه به طور رسمي آغاز گرديد. در ابتدا جناب آقاي دکتر ترشيزيان رياست محترم سازمان به اعضاي محترم  خيرمقدم گفتند. سپس خانم دکتر شيدا سيدي سخنراني کوتاهي در رابطه با نقش مهندسي مواد در صنايع معدني ارائه نمودند. در ادامه سرکار خانم مهندس عليرضايي رياست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص حوزه فعاليتهاي معدن و مشکلات آن سخناني را ايراد فرمودند.

        سپس مراسم تقدير از تعدادي از مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنين حاميان سازمان برگزار گرديد. پس از مراسم تقدير از ميان اعضاي حاضر در سالن هيات رئيسه مجمع انتخاب  و در ادامه جناب آقاي مهندس نکاحي عملکرد سالانه هئيت مديره در سال 1396 را ارائه فرمودند و جناب آقاي مهندس نازپرور عملکرد مالي را ارائه دادند.

       در ادامه آقاي مهندس يوسف طباطبايي بازرس سازمان عملکرد هيات مديره و صورتهاي مالي را گزارش دادند. سپس جناب آقاي دکتر ترشيزيان در خصوص برنامه هاي پيشنهادي هيات مديره صحبتهايي را ارائه نمودند و بودجه پيش بيني شده براي سال 97 توسط آقاي مهندس نکاحي ارائه گرديد.

       در ادامه از اعضاي برگزيده سال 96 سازمان تقدير بعمل آمد و سپس کانديداهاي سمت بازرسي سازمان ديدگاههاي خود را در خصوص برنامه هاي خود ارائه نمودند و پس از انجام راي گيري و شمارش آراء، جناب آقاي مهندس يوسف طباطبايي با اخذ 161 راي به عنوان بازرس اصلي و جناب آقاي مهندس هادي سبحاني باجگيران با اخذ 93 راي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.


آدرس سازمان : مشهد- بلوار دستغيب- دستغيب 35 (خيابان بيستون)- نبش بيستون 1- پلاک 36- طبقه دوم

تلفکس:05137653809 و 05137653819

Email : khorasan@ime.org.ir