جستجو در پايگاه
جستجو

Google Map
امروز : چهارشنبه 1 فروردين 1397
دسترسي به سايت استانها
ورود به بانک‌هاي اطلاعاتي
کلمه کاربری
کلمه رمز


ثبت نام در پايگاه اعضاء
اخبار استان
لطفاً فايل پيوست را مشاهده فرماييد.

لطفاً فايل پيوست را مشاهده فرماييد.

قابل توجه داوطلبان شرکت در انتخابات هيأت‌مديره سازمان نظام مهندسي معدن استان تهران
به اطلاع تمامي اعضاي محترم سازمان مي‌رساند آخرين مهلت اعلام داوطلبي براي هيأت‌مديره سازمان آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 1396/10/02 مي‌باشد.


نظر به اهميت استفاده بهينه از خدمات مسئولين فني معادن در فعاليت‌هاي معدني در راستاي اجراي ماده 102 آئين‌نامه اجرايي و تبصره يک آن اعلام مي‌دارد:

انجام عمليات معدني داراي پروانه بهره‌برداري شامل رعايت مسائل فني و ايمني، فعاليت در داخل محدوده بهره‌برداري با رعايت ميزان استخراج سالانه مندرج در پرواه بهره‌برداري است. نظر به اينکه موضوع بررسي عملکرد مسئولين فني از لحاظ برداشت غيرمجاز (فعاليت در خارج از محدوده يا استخراج بدون مجوز) و اضافه برداشت به شدت از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت بررسي است، ضروري است که مسئولين فني در زمينه رعايت وظايف خود در رابطه با تخلفات يادشده نهايت دقت را بعمل آورند. 


بدين‌وسيله به اطلاع مي‌رساند که با توجه به الزام تکميل اطلاعات مربوط با مواد ناريه در معادني که به واسطه روش استخراج و يا ساير موارد از مواد ناريه استفاده مي‌کنند، الزامي‌است که اطلاعات مذکور توسط مسئولين فني معدن در اسرع وقت (حداکثر تا پايان آذرماه 1396) تکميل شود.


تهران، خيابان طالقاني، بين مفتح و بهار، روبروي بيمارستان 502 ارتش، پلاک 154، ساختمان شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران، طبقه چهارم شمالي، سازمان نظام مهندسي معدن استان تهران
تلفن: 88141077 – 88141050 – 88303500
فکس: 88831240
صندوق پستي: 149 - 15715

Email: tehran@ime.org.ir واحد آموزش: amoozeshtehran.imeo@gmail.com