امروز : چهارشنبه 1 آذر 1396
جستجو

دسترسي به سايت استانها
ورود به بانک‌هاي اطلاعاتي
کلمه کاربری
کلمه رمز


ثبت نام در پايگاه اعضاء

چهارشنبه 5/6/ 1393

مرحله 1- وارد سايت سازمان به آدرس http://www.ime.org.ir  شويد.
مرحله 2- از منوي ورود به بانک هاي اطلاعاتي ، کلمه کاربري (شماره عضويت) و کلمه رمز (شماره شناسنامه و يا هر رمزي که خود عضو تعريف کرده است.)
مرحله 3-  پس از ورود نام خود را در گوشه سمت چپ سايت خواهيد ديد. اطلاعات شما از اطلاعات فردي ، تحصيلي، پرداختها و ... در اين صفحه قابل مشاهده است. در انتهاي اين صفحه درگاه ورود شما به اطلاعات معادن يا معادني که مسئوليت فني آن را به عهده داريد مشاهده مي شود. روي اين لينک کليک کنيد.
مرحله 4- معدن مورد نظر را انتخاب کنيد. روبروي نام معدن دو درگاه موجود است. درگاه اول جهت ورود به بانک اطلاعاتي معادن تعبيه شده است و شامل اطلاعات پايه معدن بر اساس طرح معدن است که مسئول فني موظف است  ابتدا اين اطلاعات را تکميل کرده  و سپس از طريق درگاه دوم که جهت ورود به بانک اطلاعاتي گزارش ماهانه مسئول فني تعبيه شده است گزارش ماه گذشته خود را وارد کند.
مرحله5-پس از تکميل هرکدام ازصفحات بانک اطلاعاتي معادن آن صفحه را تاييد کرده و به صفحه بعد برويد. برخي از اطلاعاتي که در اين قسمت وارد مي شود در محاسبات گزارش ماهانه دخيل هستند . شايسته است اين اطلاعات دقيق و طبق طرح بهره برداري وارد شوند.
مرحله6- از درگاه بانک اطلاعاتي گزارش ماهانه وارد اين بانک شده و گزارش معدن را ايجاد کنيد. پس از ايجاد گزارش تمامي صغحات فعال و قابل ويرايش مي شود.
مرحله 7- پس از تکميل تمامي اطلاعات ،  در صفحه 16 پس از تاييد و امضاي صفحه به صورت ديجيتال، آيکون پرينت ايجاد مي شود که با کليک بر روي آن از تمامي صغحات گزارش، پرينت گرفته مي شود.
مرحله8- کليه صفحات پرينت شده بايد به امضا ومهر مسئول فني رسيده و به سازمان استان تحويل داده شود.


بازديدکنندگان سايت: 4039712 نفر
بانکهاي مرتبط

آدرس سازمان مرکزي:
تهران - خيابان استاد نجات الهي- خيابان اراک - پلاک 60
کد پستي:   1598943713
تلفن:   88854656, 88854676, 88854686         نمابر:88854636
ايميل : imeo@ime.org.ir