امروز : يكشنبه 26 آذر 1396
جستجو

دسترسي به سايت استانها
ورود به بانک‌هاي اطلاعاتي
کلمه کاربری
کلمه رمز


ثبت نام در پايگاه اعضاء

يكشنبه 31/1/ 1393
مقرر شد به ازاي هر برنامه بازديد گروهي( يک يا چند روزه) که توسط سازمان استان ترتيب داده مي­شود، 25/0 امتياز و تا سقف1 امتياز در بخش خدمات برجسته براي صدور پروانه اشتغال منظور شود.
  به : سازمان­هاي نظام مهندسي معدن استان­ها
موضوع: امتياز براي بازديد­هاي فني
  با سلام
              طبق مصوبه مورخ 24/1/93 کميته تدوين دستورالعمل­ها، به منظور تشويق اعضا براي مشارکت در برنامه­هاي بازديد فني از معادن و صنايع معدني کشور، مقرر شد به ازاي هر برنامه بازديد گروهي( يک يا چند روزه) که توسط سازمان استان ترتيب داده مي­شود، 25/0 امتياز و تا سقف1 امتياز در بخش خدمات برجسته براي صدور پروانه اشتغال منظور شود. اين دستورالعمل از ابتداي سال 1393 قابل اجرا است.
         برنامه بازديدها بايد توسط سازمان استان تنظيم شود چون هزينه آن از سوي شرکت­کنندگان پرداخت مي­شود، لذا تعداد شرکت­کنندگان در هر برنامه بايد به اندازه­اي باشد که براي اعضا مقرون به صرفه باشد. هر برنامه بازديد بايد بگونه­اي تنظيم شود که چندين واحد مختلف نزديک به يکديگر در آن گنجانده شود. در هنگام بازديد از هر واحد، مسئول­فني آن بايد توضيحات فني کامل از آن ارائه کند. هر يک از اعضاي گروه­هاي تخصصي نيز بايد طبق برنامه­هاي تنظيمي سالانه، در برنامه­هاي بازديد گروهي مشارکت کنند. شرکت­کنندگان در برنامه بازديد بايد از هر واحد گزارش جداگانه و در صورت امکان همراه با پيشنهادهاي اصلاحي ارائه کنند.
      اين گزارش­ها بايد توسط کميته­هاي تخصصي بررسي و ضمن استفاده از پيشنهادهاي اعضاي بازديدکننده و انتقال آن به واحدهاي مورد بازديد، کيفيت گزارش را نيز ارزيابي کنند.
    در پايان هر برنامه بازديد ( مشتمل بر چند واحد در يک بازديد) و تائيد گروه­هاي تخصصي، برگ تاييد  توسط رئيس سازمان استان صادر و جهت منظور نمودن امتياز آن به کميته تشخيص صلاحيت استان ارائه مي­شود.
    چنانچه سازمان استان­ها براي بهبود اين دستورالعمل و قانون­مندتر کردن آن پيشنهادي دارند لطفاً ارسال نمائيد.
هرمز ناصرنيا
رئيس سازمان


بازديدکنندگان سايت: 4104872 نفر
بانکهاي مرتبط

آدرس سازمان مرکزي:
تهران - خيابان استاد نجات الهي- خيابان اراک - پلاک 60
کد پستي:   1598943713
تلفن:   88854656, 88854676, 88854686         نمابر:88854636
ايميل : imeo@ime.org.ir