امروز : يكشنبه 26 آذر 1396
جستجو

دسترسي به سايت استانها
ورود به بانک‌هاي اطلاعاتي
کلمه کاربری
کلمه رمز


ثبت نام در پايگاه اعضاء

يكشنبه 31/1/ 1393
رييس سازمان نظام مهندسي معدن بخشنامه کرد: با توجه به اين که بعضي از اعضاي سازمان چندين سال است که حق عضويت خود را پرداخت نکرده اند، مقتضي است در مورد دريافت حق عضويت سخت گيري بيشتري اجرا شود.
به: سازمان نظام مهندسي معدن استان ها
موضوع: بدهي حق عضويت
با توجه به اين که بعضي از اعضاي سازمان چندين سال است که حق عضويت خود را پرداخت نکرده اند، مقتضي است در مورد دريافت حق عضويت سخت گيري بيشتري اجرا شود.
به اين لحاظ سازمان استان ها تا پايان مردادماه سال جاري فرصت دارند تا نسبت به تعيين تکليف اعضايي که بيش از 3 سال بدهي حق عضويت دارند اقدام کنند. در غير اينصورت متاسفانه اطلاعات اين دسته از اعضا از قسمت فعال بانک اطلاعاتي به بخش افرادي که لغو عضويت شده اند.
هرمز ناصرنيا
رييس سازمان


بازديدکنندگان سايت: 4104868 نفر
بانکهاي مرتبط

آدرس سازمان مرکزي:
تهران - خيابان استاد نجات الهي- خيابان اراک - پلاک 60
کد پستي:   1598943713
تلفن:   88854656, 88854676, 88854686         نمابر:88854636
ايميل : imeo@ime.org.ir