دسترسي به سايت استانها
جستجو

ورود به بانک‌هاي اطلاعاتي
کلمه کاربری
کلمه رمز


ثبت نام در پايگاه اعضاء
امروز : شنبه 3 تير 1396

بازديدکنندگان سايت: 3689840 نفر

يكشنبه 31/1/ 1393
رييس سازمان نظام مهندسي معدن بخشنامه کرد: با توجه به اين که بعضي از اعضاي سازمان چندين سال است که حق عضويت خود را پرداخت نکرده اند، مقتضي است در مورد دريافت حق عضويت سخت گيري بيشتري اجرا شود.
به: سازمان نظام مهندسي معدن استان ها
موضوع: بدهي حق عضويت
با توجه به اين که بعضي از اعضاي سازمان چندين سال است که حق عضويت خود را پرداخت نکرده اند، مقتضي است در مورد دريافت حق عضويت سخت گيري بيشتري اجرا شود.
به اين لحاظ سازمان استان ها تا پايان مردادماه سال جاري فرصت دارند تا نسبت به تعيين تکليف اعضايي که بيش از 3 سال بدهي حق عضويت دارند اقدام کنند. در غير اينصورت متاسفانه اطلاعات اين دسته از اعضا از قسمت فعال بانک اطلاعاتي به بخش افرادي که لغو عضويت شده اند.
هرمز ناصرنيا
رييس سازمان

بخشنامه ها
بانکهاي مرتبط

آدرس سازمان مرکزي:
تهران - خيابان استاد نجات الهي- خيابان اراک - پلاک 60
کد پستي:   1598943713
تلفن:   88854656, 88854676, 88854686         نمابر:88854636
ايميل : imeo@ime.org.ir