امروز : يكشنبه 1 بهمن 1396
جستجو

دسترسي به سايت استانها
ورود به بانک‌هاي اطلاعاتي
کلمه کاربری
کلمه رمز


ثبت نام در پايگاه اعضاء

       مهندس نادعلي اسماعيلي ، رئيس سازمان نظام مهندسي معدن کشور  و مهندس  فرج اله رجبي، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور، در جلسه مشترکي که مورخ 21/1/1396 برگزار شد،‌ در خصوص زمينه‌هاي همکاري دو نهاد بحث و بررسي کردند.

      در اين ديدار، ضمن آشنايي با فعاليتهاي دو سازمان، طرفين ضمن تاکيد بر نقش و اهميت نظام‌هاي تخصصي در کشور،‌ مستقل بودن اين سازمان ها را از بخش دولتي ضروري دانستند.

<
      ديدار روساي سازمان‌هاي  نظام مهندسي معدن و ساختمان کشور

       مهندس نادعلي اسماعيلي ، رئيس سازمان نظام مهندسي معدن کشور و مهندس  فرج اله رجبي، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور، در جلسه مشترکي که مورخ 21/1/1396 برگزار شد،‌ در خصوص زمينه‌هاي همکاري دو نهاد بحث و بررسي کردند.

      در اين ديدار، ضمن آشنايي با فعاليتهاي دو سازمان، طرفين ضمن تاکيد بر نقش و اهميت نظام‌هاي تخصصي در کشور،‌ مستقل بودن اين سازمان ها را از بخش دولتي ضروري دانستند.

       در اين زمينه مهندس رجبي افزود: نهادينه کردن استفاده از ظرفيت هاي سازمان و نهادهاي عمومي تخصصي مهمترين اقدامي است که نظام هاي مهندسي بايد انجام دهند و دراين راستا نياز به فرهنگ سازي داريم تا ادارات  و سازمان هاي دولتي به اين نتيجه برسند که فعاليتهاي سازمان هاي نظام مهندسي در جهت حمايت و کمک به آنها است نه در تقابل و اين سازمان ها با توان فني که به واسطه اعضاي خود دارند، نقش مهمي در توسعه فني و اقتصادي کشور دارند.

      مهندس نادعلي اسماعيلي نيز نظام هاي تخصصي را همراه دولت دانست و به منظور بهره وري بيشتر و استفاده از ظرفيتهاي دو سازمان، خواستار همکاري هاي مشترک شد. ايشان     پتانسيل هاي سازمان را در بخش هاي آموزشي،‌ فني و اجرايي  بسيار وسيع دانست و افزود : ارتقا دانش فني و حرفه اي اعضا يکي از وظايف اصلي سازمان نظام مهندسي معدن به شمار      مي رود و با آنکه عمر چنداني از تشکيل اين سازمان نمي گذرد ولي نهادي موثر در بخش معدن محسوب مي شود و تا کنون اثرات بسيار مثبتي در اين بخش داشته است.

  فعاليتهاي مشترک آموزشي،‌استانداردسازي مصالح ساختماني، استفاده از اعضاي نقشه بردار عضو هر دو نظام،‌ اجراي همايش ها و نشست‌هاي مشترک،‌ ارائه پيشنهادهاي موثر در جهت ارتقا نظام‌هاي تخصصي به دستگاههاي تصميم‌گيري کشور،‌ صدور خدمات فني و مهندسي و... ،از مهمترين مباحثي بود که در اين جلسه مطرح شد.  تشکيل کار گروه تخصصي مشترک از دو نظام مهندسي معدنو ساختمان، به منظور بررسي و انجام موارد مذکور و ديگر زمينه هاي قابل همکاري از نتايج اين نشست بود.

 

                         امور روابط عمومي و بين الملل سازمان

       

<


بازديدکنندگان سايت: 4200950 نفر
بانکهاي مرتبط

آدرس سازمان مرکزي:
تهران - خيابان استاد نجات الهي- خيابان اراک - پلاک 60
کد پستي:   1598943713
تلفن:   88854656, 88854676, 88854686         نمابر:88854636
ايميل : imeo@ime.org.ir