امروز : يكشنبه 1 بهمن 1396
جستجو

دسترسي به سايت استانها
ورود به بانک‌هاي اطلاعاتي
کلمه کاربری
کلمه رمز


ثبت نام در پايگاه اعضاء< مهندس نادعلي اسماعيلي،‌رئيس سازمان نظام مهندسي معدن ايران به همراه مدير امور استان‌هاي سازمان 23 و 24  آذرماه 1395 از سازمان استان لرستان بازديد کردند. <
مهندس نادعلي اسماعيلي،‌رئيس سازمان نظام مهندسي معدن ايران به همراه مدير امور استان‌هاي سازمان 23 و 24  آذرماه 1395 از سازمان استان لرستان بازديد کردند. برنامه هاي اين سفر عبارت بودند از :

- ديدار با هيأت مديره و کارکنان سازمان نظام مهندسي معدن استان و بررسي مسائل و مشکلات سازمان استان

- ديدار با روساي سازمان‌ها، ادارات و تشکل‌هاي معدني و صنايع معدني به منظور بررسي مسايل و مشکلات بهره برداران و همچنين بررسي ارتباط بين بخش خصوصي و سرمايه گذاري در بخش معدن و صنايع معدني

- جلسه با  رئيس سازمان صنعت،معدن و تجارت و مسئولان مربوطه و ارائه  گزارش هاي پيرامون وضعيت معادن و مسئولان فني و...در استان   

- جلسه با مهندس بازوند استاندار لرستان و ارائه گزارشي در خصوص فعاليتهاي معدني توسط رئيس سازمان نظام مهندسي معدن و رئيس سازمان صنعت،معدن و تجارت . در اين جلسه همچنين با موافقت استانداري،‌ مقرر شد  يک قطعه زمين جهت ساخت محل اداري به سازمان استان واگذار شود.

-جلسه پرسش و پاسخ با اعضاي سازمان ،گروههاي تخصصي و روساي دانشگاهها و اساتيد دانشگاه به منظور بررسي مشکلات اعضا ي سازمان در فعاليت هاي معدني

پايان بخش برنامه هاي اين سفر، جلسه پرسش و پاسخ با بهره برداران معادن و صنايع معدني و طرح  مشکلات آنها در خصوص بخش معدن  و ترقيب بهره برداران جهت بکارگيري مسئول فني و HSEE  در معادنبود.

 

                                            امور روابط عمومي و بين الملل سازمان <


بازديدکنندگان سايت: 4200208 نفر
بانکهاي مرتبط

آدرس سازمان مرکزي:
تهران - خيابان استاد نجات الهي- خيابان اراک - پلاک 60
کد پستي:   1598943713
تلفن:   88854656, 88854676, 88854686         نمابر:88854636
ايميل : imeo@ime.org.ir