جستجو

دسترسي به سايت استانها
ورود به بانک‌هاي اطلاعاتي
کلمه کاربری
کلمه رمز


ثبت نام در پايگاه اعضاء
امروز : سه شنبه 29 خرداد 1397

بازديدکنندگان سايت: 4477338 نفر
چهارشنبه 4/5/ 1391
شوراي مرکزي مرکب از 11 نفر و مدت دوره آن 3 سال است.
شوراي مرکزي مرکب از 11 نفر و مدت دوره آن 3 سال است. هيئت عمومي 7 نفرآنها را از بين اعضاي خود انتخاب مي کند و 8 نفر را از بين اعضاي هيئت عمومي يا ساير اعضاي سازمان به وزير صنايع ومعادن معرفي مي کند تا وي 4 نفر را از بين آنها انتخاب کند.
تعداد اعضاي شوراي مرکزي از رشته هاي  مختلف به ترتيب زير است:
معدن : 4 نفر
زمين شناسي : 3 نفر
متالورژي استخراجي : 2 نفر
نقشه برداري :2نفر
 
دروه فعلي(پنجم):
رييس سازمان: نادعلي اسماعيلي دهج
دبير اجرايي شوراي مرکزي: رضا بستامي
منشي شوراي مرکزي: اسماعيل توتونچي
اعضاي شوراي مرکزي: نادعلي اسماعيلي دهج- رضا بستامي- عباس دلالي اصفهاني- شيدا سيدي- سيدنعمت اله حقيقي- سيد رسول حسيني- شهرام مبصر- مجيداسماعيل گوهري- بهروز قادري- منوچهر رخ
 
اعضاي شوراي مرکزي دوره چهارم: داريوش اسماعيلي - نادعلي اسماعيلي دهج- رضا بستامي (دبير اجرايي)- اسماعيل توتونچي - عباس دلالي اصفهاني- رسول سيد حسيني - داود شهرکي- حسين عباس نيا- محمدرضا کارگران بافقي- مجيد اسماعيل گوهري - هرمز ناصرنيا (رييس سازمان)
اعضاي شوراي مرکزي دوره سوم: نادعلي اسماعيلي دهج- رضا بستامي (دبير اجرايي) -اسماعيل توتونچي(منشي شورا)- سيد نعمت الله حقيقي-  هرمز ناصرنيا (رييس سازمان)- عباس دلالي اصفهاني- فتح اله زارع بيدکي -داود شهرکي- حسين عباس نيا- بهروز قادري- مجيد اسماعيل گوهري
اعضاي شوراي مرکزي دوره دوم: نادعلي اسماعيلي دهج(معاون مالي و پشتيباني سازمان) - محمد حسين بصيري (رييس سازمان)-اسماعيل توتونچي- محمد رضا سجاديان - احمد خاکزاد - مجيد اسماعيل گوهري - نعمت الله حقيقي محمد رضا ابو طالبي - محمد علي عزيزمحمدي-هرمز ناصرنيا (معاون فني سازمان و دبير اجرايي شوراي مرکزي)-  محمد صفايي
اعضاي شوراي مرکزي دوره اول: نادعلي اسماعيلي دهج(معاون مالي و پشتيباني سازمان) - اسماعيل توتونچي - احمد خاکزاد - سيد حسن خوشرو (رييس سازمان) -عباس دلالي اصفهاني- جعفر سر قيني- صمد عليپور - مجيد اسماعيل گوهري - مصطفي موذن زاده - عزيز ميرزائيان -هرمز ناصرنيا(معاون فني سازمان و دبير اجرايي شوراي مرکزي)

 

بانکهاي مرتبط

آدرس سازمان مرکزي:
تهران - خيابان استاد نجات الهي- خيابان اراک - پلاک 60
کد پستي:   1598943713
تلفن:   88854656, 88854676, 88854686         نمابر:88854636
ايميل : imeo@ime.org.ir