امروز : يكشنبه 1 بهمن 1396
جستجو

دسترسي به سايت استانها
ورود به بانک‌هاي اطلاعاتي
کلمه کاربری
کلمه رمز


ثبت نام در پايگاه اعضاءنشست مشترک رييس سازمان نظام مهندسي معدن ايران با سازمان صنعت معدن تجارت استان يزد و اعضاي هيات مديره سازمان نظام مهندسي معدن اين استان در ساختمان نظام مهندسي معدن يزد برگزار شد.
در اين جلسه نادعلي اسماعيلي دهج، رييس سازمان نظام مهندسي معدن ايران ضمن اشاره به اينکه معدن يک مزيت براي کشور است در ادامه گفت: استان يزد به  که در بخش معدن فعاليتهاي گسترده اي دارد در حوزه صنايع معدني نيز عملکرد مثبتي داشته است.
وي همچنين اهميت نيروهاي انساني فعال در حوزه معدن همچون مسئولان فني را مهم دانسته و معتقد است که اين افراد بايد براساس نظم ، انضباط و قوانين عمل کنند تا بهره وري نيز افزايش  يابد

به گفته رييس سازمان نظام مهندسي معدن ايران، ايجاد تعامل با ديگر سازمانها و تشکلها از برنامه هاي سازمان نظام مهندسي معدن ايران است که از نمونه هاي آن ميتوان به تعاملات گسترده با وزارت صنعت معدن و تجارت اشاره کرد.


بازديدکنندگان سايت: 4200243 نفر
بانکهاي مرتبط

آدرس سازمان مرکزي:
تهران - خيابان استاد نجات الهي- خيابان اراک - پلاک 60
کد پستي:   1598943713
تلفن:   88854656, 88854676, 88854686         نمابر:88854636
ايميل : imeo@ime.org.ir