امروز : دوشنبه 27 آذر 1396
جستجو

دسترسي به سايت استانها
ورود به بانک‌هاي اطلاعاتي
کلمه کاربری
کلمه رمز


ثبت نام در پايگاه اعضاء

چهارشنبه 12/6/ 1393

به: سازمان هاي نظام مهندسي معدن استانها                                      
موضوع: يادآوري تعرفه­هاي محاسبه ظرفيت اشتغال
 
       با سلام
             احتراماً موارد زير جهت يادآوري اعلام مي­گردد:
تعرفه هزينه­هاي عمليات اکتشافي که در 5 برگ و بر حسب ارقام ريالي هر سال توسط سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام مي­گردد، همانگونه که از عنوان آن دقيقاً مشخص مي­شود مربوط به هزينه­هاي عمليات است و ارتباطي به حق­الزحمه مهندس ندارد. اين تعرفه­ها فقط براي منظور نمودن در طرح­هاي اکتشافي و گزارش­هاي پايان عمليات اکتشاف ابلاغ مي­شود. هيچ سازمان استاني حق ندارد براي محاسبه ظرفيت اشتغال يا اخذ درصد ارجاع کار به اين ارقام استناد کند.
تعرفه حق­الزحمه­هاي مشاغل مختلف در شرح شغل مربوط به هر يک اعلام شده است. به منظور سهولت کاربرد، همه آنها در يک جا تحت عنوان" تعرفه حق­الزحمه مشاغل براي محاسبه ميزان اشتغال" در 3 برگ و يک جدول خلاصه، در بخش 5 جزوه نظام­نامه­ها و دستورالعمل­ها ( از صفحه 66-5 تا صفحه 69-5) جمع­آوري شده است. اين تعرفه­ها هم مبناي محاسبه ظرفيت اشتغال استفاده شده است وهم مبناي محاسبه درصد ارجاع کار مي­باشد.
توجه به اين نکته ضروري است که درصد ارجاع کار فقط به مبلغي تعلق مي­گيرد که معادل آن از ظرفيت اشتغال کسر مي­شود و در بانک اطلاعاتي مربوط به عضو درج مي­گردد. ضرايبي از قبيل ضريب منطقه­اي يا سختي کار و غيره( که هيچکدام هنوز ابلاغ نگرديده­اند) نبايد در محاسبه درصد ارجاع کار دخالت داده شوند. همچنين مبالغ واقعي که اعضا از کارفرمايان يا موسسه متبوع خود دريافت مي­کنند ارتباطي به اين محاسبه ندارد.
گزارش­هاي مربوط به طرح­هاي اکتشاف و بهره­برداري و گزارش پايان عمليات اکتشاف فقط يک گزارش منفرد است و هنور هيچگونه دستورالعملي براي اخذ درصد ارجاع از مهندساني که ممکن است بخش­هاي مختلف يک گزارش را تهيه کرده باشند صادر نشده است.
درصد ارجاع کار براي مشاغل تمام­وقت تا سقف2% تعرفه سالانه است( همان مقداري که از ظرفيت اشتغال کسر مي­شود) و در دستورالعمل صراحتاً نوشته شده که هيئت­مديره بايد طريقه و دريافت آن به تقسيط را تعيين کند. به عبارت ديگر نبايد کل 2% را يکجا و آنهم در شروع کار دريافت کند.
درصد ارجاع کار براي مشاغل پاره­وقت بر حسب مجموع ظرفيت اشتغال کسر شده، بصورت تصاعدي و تا سقف مقاديري که در دستورالعمل مربوط( از صفحه61-5 تا 64-5 جزوه نظام­نامه­ها و دستورالعمل­ها) نوشته شده قابل تعيين است. سازمان استان حق ندارد آن را بطور ميانگين تعيين کند و براي تمام اعضا و بصورت يکسان براي تمام حالت­ها ، دريافت کند. با درج تمام مشاغل در بانک اطلاعاتي همواره ميزان ظرفيت اشتغال استفاده شده، که مبناي محاسبه درصد ارجاع کار است، نشان داده مي­شود.
           در خاتمه تذکر اين نکته ضروري است هيچ سازمان استاني حق ندارد مبالغي اضافه بر آن چه که در دستورالعمل­ها ابلاغ شده از عضو دريافت کند و اخذ هر گونه وجهي از کارفرمايان فعلاً ممنوع است. در صورتيکه سازمان استاني بيش از مبلغ مقرر دريافت کرده باشد به عنوان دين هيئت­مديره سازمان استان تلقي مي­شود و بايد به طرق مقتضي رد دين کند. همچنين تخلف از دستورالعمل­ها موجب پيگرد انتظامي هيئت مديره خواهد شد.
                              هرمز ناصرنيا
                                      رئيس سازمان


بازديدکنندگان سايت: 4110956 نفر
بانکهاي مرتبط

آدرس سازمان مرکزي:
تهران - خيابان استاد نجات الهي- خيابان اراک - پلاک 60
کد پستي:   1598943713
تلفن:   88854656, 88854676, 88854686         نمابر:88854636
ايميل : imeo@ime.org.ir