دسترسي به سايت استانها
جستجو


ورود به بانک‌هاي اطلاعاتي
کلمه کاربری
کلمه رمز


ثبت نام در پايگاه اعضاء
امروز : پنج شنبه 7 ارديبهشت 1396

بازديدکنندگان سايت: 3562756 نفر
شنبه 8/6/ 1393
ابلاغيه معاون امور معادن صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص چگونگي اجراي مجازات انتظامي کارورزان عضو سازمان
شماره : 60/100848
تاريخ: 93/5/1
جناب آقاي مهندس ناصرنيا
رييس محترم سازمان نظام مهندسي معدن ايران
باسلام
بازگشت به نامه شماره107/7/34119 مورخ 4/3/93 در خصوص چگونگي اجراي مجازات انتظامي از درجه 3 تا 6 مندرج در ماده 82 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن براي اعضاي کارورز، به آگاهي مي رساند بجاي "محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال" در موارد مذکور "محروميت از ارائه خدمات مهندسي " در نظر گرفته شود. مقتضي است مراتب را جهت اقدام لازم به شوراي انتظامي استان ها ابلاغ نمايند.
جعفر سرقيني معاون امور معادن و صنايع معدني

بخشنامه ها
بانکهاي مرتبط

آدرس سازمان مرکزي:
تهران - خيابان استاد نجات الهي- خيابان اراک - پلاک 60
کد پستي:   1598943713
تلفن:   88854656, 88854676, 88854686         نمابر:88854636
ايميل : imeo@ime.org.ir