امروز : يكشنبه 1 بهمن 1396
جستجو

دسترسي به سايت استانها
ورود به بانک‌هاي اطلاعاتي
کلمه کاربری
کلمه رمز


ثبت نام در پايگاه اعضاء

شنبه 8/6/ 1393
ابلاغيه معاون امور معادن صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص چگونگي اجراي مجازات انتظامي کارورزان عضو سازمان
شماره : 60/100848
تاريخ: 93/5/1
جناب آقاي مهندس ناصرنيا
رييس محترم سازمان نظام مهندسي معدن ايران
باسلام
بازگشت به نامه شماره107/7/34119 مورخ 4/3/93 در خصوص چگونگي اجراي مجازات انتظامي از درجه 3 تا 6 مندرج در ماده 82 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن براي اعضاي کارورز، به آگاهي مي رساند بجاي "محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال" در موارد مذکور "محروميت از ارائه خدمات مهندسي " در نظر گرفته شود. مقتضي است مراتب را جهت اقدام لازم به شوراي انتظامي استان ها ابلاغ نمايند.
جعفر سرقيني معاون امور معادن و صنايع معدني


بازديدکنندگان سايت: 4200987 نفر
بانکهاي مرتبط

آدرس سازمان مرکزي:
تهران - خيابان استاد نجات الهي- خيابان اراک - پلاک 60
کد پستي:   1598943713
تلفن:   88854656, 88854676, 88854686         نمابر:88854636
ايميل : imeo@ime.org.ir