جستجو

دسترسي به سايت استانها
ورود به بانک‌هاي اطلاعاتي
کلمه کاربری
کلمه رمز


ثبت نام در پايگاه اعضاء
امروز : پنج شنبه 31 خرداد 1397

بازديدکنندگان سايت: 4479265 نفر
چهارشنبه 4/5/ 1391
تاريخچه سازمان نظام مهندسي
منابع طبيعي هر کشور همراه با نيروي انساني، زيربناي توسعه اقتصادي آن است. اما در بين منابع طبيعي، استفاده از منابع و ذخاير مواد معدني، منجر به کاهش آنها شده و به عبارت ديگر تجديدپذير نيستند. لذا بکارگيري بهترين شيوه هاي علمي و رعايت اصول و قواعدفني و مهندسي به منظور افزايش بهره وري منابع معدني اهميت زيادي دارد.
قانون نظام مهندسي معدن  اساساً به همين منظور تدوين شده و در تاريخ 1379/11/25 به تصويب مجلس رسيده و آيين نامه اجرايي آن نيز در تاريخ 1381/3/29 به تصويب هيأت وزيران رسيده است.

طبق تعاريف ماده 1 قانون، نظام مهندسي معدن عبارت از مجموعه تشکيلات، سازمان ها، تشکل هاي صنفي، مهندسي و حرفه اي، اشخاص حقيقي و حقوقي و مجموعه قوانين، مقررات، آيين نامه ها و استانداردها در بخش معدن است.
حرفه هاي مهندسي معدن شامل حرفه هاي مهندسي، کارشناسي و کارداني مرتبط با فعاليتهاي معدني است.
فعاليتهاي معدني شامل کليه عمليات پي جويي براي يافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه آرايي کانسنگ و فرآوري مواد معدني و متالورژي استخراجي است.
براي مشارکت هرچه بيشتر مهندسان در انتظام امور حرفه اي خود و براي تحقق قسمتي از اهداف اين قانون، طبق ماده 3 قانون، در سطح کشور تأسيس سازمان نظام مهندسي معدن و در هر استان تشکيل  سازمان نظام مهندسي معدن استان پيش بيني شده است.
وزارت صنايع و معادن در نيمه دوم سال 1381 تأسيس سازمان را اعلام و عضوگيري براي تشکيل سازمان استان ها را آغاز کرد.
مرحله اول انتخاب اعضاي هيأت مديره سازمان استان ها در اسفندماه 1381 در 9 استان و مرحله دوم آن در ماههاي اول سال 1382 در بقيه استان هاي کشور انجام شد و سازمانهاي استانها رسماً فعاليت خود را آغاز کردند.
ولين هيأت عمومي سازمان در استان تهران، مرکب از اعضاي هيأت مديره تمام سازمان استان ها، اول خردادماه 1382 در تهران تشکيل شد و اعضاي شوراي مرکزي سازمان را تعيين کرد. با معرفي شوراي مرکزي، رئيس سازمان توسط وزير صنايع و معادن انتخاب شد و حکم خود را از رئيس جمهور دريافت کرد.
اجلاس هيأت عمومي همه ساله در تيرماه  برگزار مي شود.
بانکهاي مرتبط

آدرس سازمان مرکزي:
تهران - خيابان استاد نجات الهي- خيابان اراک - پلاک 60
کد پستي:   1598943713
تلفن:   88854656, 88854676, 88854686         نمابر:88854636
ايميل : imeo@ime.org.ir