جناب آقای مهندس محمد جواد رضاپور دهاقاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42296

تاریخ ورود به سازمان : 22/5/1397
 
موبايل : 09103638059
 
ايميل : mjrezapoor94@gmail.com