جناب آقای مهندس فرشاد شادخواه هنده خاله

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42252

تاریخ ورود به سازمان : 23/2/1383
 
موبايل : 09126952083
 
ايميل : mining81@gmail.com
 


شماره پروانه: 42252
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/2/25
تاریخ پایان اعتبار: 1400/2/25
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3