جناب آقای مهندس ايمان شيرمهد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42173

تاریخ ورود به سازمان : 29/10/1395
 
آدرس تماس: استان اصفهان شهر کاشان
کد پستی
 
موبايل : 09136841520
 
ايميل : iman_shirmahd@yahoo.com