جناب آقای مهندس محمدرضا باقري حيدرآبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42112

تاریخ ورود به سازمان : 12/2/1395
 
موبايل : 09104976796
 
ايميل : mrbh69@gmail.com