جناب آقای مهندس نادر نجفي انارکي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42105

تاریخ ورود به سازمان : 31/1/1395
 
موبايل : 09130932302
 
ايميل : nn_anaraki@yahoo.com