جناب آقای مهندس مهدي برنجيان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42093

تاریخ ورود به سازمان : 9/1/1395
 
تلفن : 09031118463
 
ايميل : berenjian@hotmail.com
 


شماره پروانه: 42093
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/5/30
تاریخ پایان اعتبار: 1398/5/30
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3