جناب آقای مهندس محمد بحري نجفي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42064

تاریخ ورود به سازمان : 18/9/1394
 
موبايل : 09136660761
 
ايميل : bahri.m89@gmail.com