جناب آقای مهندس علي غلامي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42053

تاریخ ورود به سازمان : 16/8/1394
 
آدرس تماس: استان اصفهان شهر فولادشهر ب۵-بلوک ۸۱-ورودي۱۳۹-/لاک ۵
کد پستی ۸۴۹۱۶۸۳۳۹۶
 
تلفن : ۰۳۱۵۲۶۳۶۰۱۳
 
موبايل : 09103200012
 
ايميل : engoffice2202@gmail.com