جناب آقای مهندس ابوالفضل رضايي پور

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42029

تاریخ ورود به سازمان : 23/6/1394
 
تلفن : 09134230482
 
موبايل : 09134230482
 
ايميل : rezaeipoor87@yahoo.com