جناب آقای مهندس جاويد ناظمي اشني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42025

تاریخ ورود به سازمان : 16/6/1394
 
ايميل : nazemijavid2@gmail.com