جناب آقای مهندس مجتبي مصفا

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42022

تاریخ ورود به سازمان : 10/6/1394
 
ايميل : mojtaba.mosaffa@yahoo.com