سرکار خانم مهندس بنفشه سادات لاجوردي قمصري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41948

تاریخ ورود به سازمان : 31/1/1394
 
ايميل : lajevardi.banafsheh@yahoo.com