جناب آقای مهندس جلال جمشيديان قلعه شاهي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41945

تاریخ ورود به سازمان : 24/1/1394