سرکار خانم مهندس ليلا باقري طادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41939

تاریخ ورود به سازمان : 18/1/1394
 
تلفن : 09357338034