جناب آقای مهندس جمشاد جمشيديان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41887

تاریخ ورود به سازمان : 6/9/1393
 
تلفن : 031-5273-5462
 
ايميل : erfanj20@yahoo.com
 
صندوق پستی : 84815-161
 


شماره پروانه: 41887
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/7/11
تاریخ پایان اعتبار: 1397/7/11
رسته 1: متالورژي استخراجي
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2