جناب آقای مهندس حميدرضا کوچکي ورنوسفادراني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41885

تاریخ ورود به سازمان : 5/12/1391
 
تلفن : 09130263700
 
موبايل : 09137970362
 
ايميل : hareko1368@gmail.com
 


شماره پروانه: 41885
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/7/28
تاریخ پایان اعتبار: 1400/7/28
رسته 1: کانه آرايي و فراوري
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3