جناب آقای مهندس مهدي ماسوري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41848

تاریخ ورود به سازمان : 6/10/1383
 
موبايل : 9133077720
 
ايميل : mahdi_masoori@yahoo.com
 


شماره پروانه: 41848
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/2/27
تاریخ پایان اعتبار: 1400/2/27
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3