جناب آقای مهندس احمد عليزاده عشين

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41840

تاریخ ورود به سازمان : 27/7/1393
 
آدرس تماس: استان اصفهان شهر نائين نائين- انارک- معدن نخلک
کد پستی 1111111111
 
تلفن : 09132374831
 
موبايل : 09132374831
 
ايميل : alizadehashinahmada7@gmail.com
 
صندوق پستی :
 


شماره پروانه: 41840
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/12/22
تاریخ پایان اعتبار: 1397/12/22
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3