جناب آقای مهندس محمد داربر

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41827

تاریخ ورود به سازمان : 12/2/1390
 
آدرس تماس: استان اصفهان شهر اصفهان - دکتري معدن گرايش مکانيک سنگ دانشگاه صنعتي اصفهان
کد پستی
 
موبايل :
 
ايميل : mohammad_darbor@yahoo.com
 


شماره پروانه: 41827
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/1/23
تاریخ پایان اعتبار: 1400/1/23
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3