جناب آقای مهندس روح اله تقي يار

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41794

تاریخ ورود به سازمان : 25/4/1393
 
موبايل : 09133125427
 


شماره پروانه: 41794
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/8/25
تاریخ پایان اعتبار: 1399/8/25
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: