جناب آقای مهندس عليرضا قربانيان نصرابادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41766

تاریخ ورود به سازمان : 22/2/1393
 
آدرس تماس: استان اصفهان شهر کاشان
کد پستی 8743118499
 
موبايل : 09133622583
 
ايميل : ALI_KASHANI_1362@YAHOO.COM
 


شماره پروانه: 41766
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/6/20
تاریخ پایان اعتبار: 1398/6/20
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3