جناب آقای مهندس اسحاق شاه محمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41752

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1393
 
موبايل : 09133725868
 
ايميل : sedimentology20@yahoo.com